Browar Bojanowo na swoim

Browar Bojanowo w marcu 2018 r. Opuszcza grupę  Browarów Regionalnych Jakubiak i staje się niezależnym browarem.