Wyrok Sądu

„Browar Bojanowo sp. z o.o. z siedzibą w Bojanowie niniejszym oświadcza, że popełniła czyn nieuczciwej konkurencji poprzez używanie w obrocie gospodarczym, dla oznaczania piwa, nazwy zawierającej element słowny „Fajrant”. Nazwa „Fajrant” była bowiem wcześniej używana, dla oznaczania piwa, przez Browar Zakładowy Bartłomiej Czarnomski w Poniatowej."